Bagong Taon, Bagong Hamon!

Bagong Taon na...
kaakibat nito ang bagong pag-asa sa taon na tinaguriang 'taon ng sawa'... ei 'ahas' lang pala!
Nakalipas na taon ay lubhang nakakahanga, natapos na mga gawain ay di pangkaraniwang talaga.
Ganunpaman, di pa rin matatawaran ang matibay nating samahan!
Kapitkamay sa sinuong ang mga pagsubok na natisod sa daan... at tayo ay nagtagumpay!

Bagong Taon na...
Anong bilis nga naman ng panahon, baka hindi natin mamalayan ito rin ay tapos na.
Sa bagong simula, sa bagong pag-asa, hiling ko ang bagong dedikasyon at pagtuon sa bagong direksiyon.
Nararapat po ito sa pagharap natin sa mga bagong hamon nitong bagong taon!
Hindi natin alam na sa ating daraanan, may 'biglang liliko' papunta sa kanan...
Na sa ating paglalakbay ay mayroong maiiwan at sadyang magpapaiwan...
Sinong makakapagsabi? Ito po ay hindi natin alam.

Bagong Taon na...
Alam kong tayo tayo pa rin ang magkakasama.,
Dalangin ko'y lalong maging malusog at masigla ang bawat araw mo.,
Matagumpay ang bawat proyektong ipatutupad mo.,
Maging mabuti ang pakikisalamuha sa bawat makikilala mo.,
Maging mapayapa ang bawat pagtulog mo.,
At sa bawat paggising ay handa ka sa pagharap sa tungkuling nakaatang sa 'yo.,

Dahil Bagong Taon na...
Binabati kita! At nawa sa katapusan ng taong ito, muli tayong magkasama-sama...
Upang pagsaluhan ang 'hamon' na nakahanda sa mesa!